αντιτάσσω


αντιτάσσω
αντιτάσσω, αντέταξα βλ. πίν. 27

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • αντιτάσσω — (Α ἀντιτάσσω κ. ττω) 1. προβάλλω κάτι εναντίον άλλου για άμυνα 2. αντιπαρατάσσω τον στρατό εναντίον των εχθρών 3. ( ομαι) εναντιώνομαι, αντιτίθεμαι αρχ. ( ομαι) αντιπαραβάλλω, συγκρίνω …   Dictionary of Greek

  • αντιτάσσω — ταξα, τάχθηκα, ταγμένος, τοποθετώ κάποιον ή κάτι εναντίον άλλου: Σε ενδεχόμενη επίθεση δήλωσαν ότι θα αντιτάξουν άμυνα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀντιταξομένων — ἀντιτάσσω set opposite to fut part mid fem gen pl ἀντιτάσσω set opposite to fut part mid masc/neut gen pl ἀ̱ντιταξομένων , ἀντιτάσσω set opposite to futperf part mp fem gen pl (doric aeolic) ἀ̱ντιταξομένων , ἀντιτάσσω set opposite to futperf part …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιταξόμενον — ἀντιτάσσω set opposite to fut part mid masc acc sg ἀντιτάσσω set opposite to fut part mid neut nom/voc/acc sg ἀ̱ντιταξόμενον , ἀντιτάσσω set opposite to futperf part mp masc acc sg (doric aeolic) ἀ̱ντιταξόμενον , ἀντιτάσσω set opposite to futperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτάσσῃ — ἀντιτάσσω set opposite to pres subj mp 2nd sg ἀντιτάσσω set opposite to pres ind mp 2nd sg ἀντιτάσσω set opposite to pres subj act 3rd sg ἀντιτάσσω set opposite to pres subj mp 2nd sg ἀντιτάσσω set opposite to pres ind mp 2nd sg ἀντιτάσσω set… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτάττῃ — ἀντιτάσσω set opposite to pres subj mp 2nd sg (attic) ἀντιτάσσω set opposite to pres ind mp 2nd sg (attic doric aeolic) ἀντιτάσσω set opposite to pres subj act 3rd sg (attic) ἀντιτάσσω set opposite to pres subj mp 2nd sg (attic) ἀντιτάσσω set… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιταξόμεθα — ἀντιτάσσω set opposite to aor subj mid 1st pl (epic) ἀντιτάσσω set opposite to fut ind mid 1st pl ἀ̱ντιταξόμεθα , ἀντιτάσσω set opposite to futperf ind mp 1st pl (doric aeolic) ἀντιτάσσω set opposite to aor subj mid 1st pl (epic) ἀντιτάσσω set… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτάξασθε — ἀντιτάσσω set opposite to aor imperat mid 2nd pl ἀ̱ντιτάξασθε , ἀντιτάσσω set opposite to aor ind mid 2nd pl (doric aeolic) ἀντιτάσσω set opposite to aor imperat mid 2nd pl ἀντιτάσσω set opposite to aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) ἀντιτάσσω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτάξατε — ἀντιτάσσω set opposite to aor imperat act 2nd pl ἀ̱ντιτάξατε , ἀντιτάσσω set opposite to aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀντιτάσσω set opposite to aor imperat act 2nd pl ἀντιτάσσω set opposite to aor ind act 2nd pl (homeric ionic) ἀντιτάσσω set …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντιτάξεται — ἀντιτάσσω set opposite to aor subj mid 3rd sg (epic) ἀντιτάσσω set opposite to fut ind mid 3rd sg ἀ̱ντιτάξεται , ἀντιτάσσω set opposite to futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) ἀντιτάσσω set opposite to aor subj mid 3rd sg (epic) ἀντιτάσσω set… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)